Chào mừng bạn đến với Bons Casino! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi bons.com.

1. Thu Thập Thông Tin

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, và thông tin thanh toán.
  • Thông tin kỹ thuật: Bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, và thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi.

2. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin mà chúng tôi thu thập được sử dụng để:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Xử lý giao dịch và quản lý tài khoản của bạn.
  • Gửi thông tin quảng cáo và khuyến mãi, với sự đồng ý của bạn.
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với:

  • Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ hỗ trợ, như xử lý thanh toán.
  • Cơ quan chức năng, nếu cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập không được phép và vi phạm.

5. Quyền của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua info.bonscasino@gmail.com.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.